Η Best4Pet, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Essential Foods, γεννήθηκε για να διαφέρει!Βασικοί πυλώνες της δραστηριότητάς μας είναι οι εξής:

  • Να προσφέρουμε την κορυφαία τροφή σε μια ανεπανάληπτη σχέση ποιότητας/κόστους στον καταναλωτή.
  • Να τον καταστήσουμε ικανό να κατανοεί τις διατροφικές ανάγκες του αγαπημένου του ζώου και διαβάζοντας-αναλύοντας τα συστατικά στο πίσω μέρος κάθε τροφής , να είναι σε θέση να τις αξιολογεί.
  • Αποτελεί στίγμα για την πατρίδα μας η ύπαρξη αδέσποτων ζώων. Την στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη δραστηριοποιούνται σωματεία, με αποκλειστική στόχευση την υποστήριξη/ευζωία των αδέσποτων ζώων της Ελλάδος, η Best4Pet δεν μπορεί να παραμένει αμέτοχη. Προσφέρει το 5% των αγορών προϊόντων της Essential Foods σε υλική μορφή για την στήριξη αυτών των ζώων.